Học sinh Trung học TP.HCM thi Học kỳ 1 trực tiếp

Các trường Trung học tại TP.HCM sẽ tổ chức thi Học kỳ 1 theo hình thức trực tiếp kể từ ngày 10/1/2022.

Nguồn: Trung tâm Tin tức