Học sinh tiểu học, trung học cơ sở với cuộc thi Robotacon

Cuộc thi sáng tạo robot có tên gọi Robotacon - dành cho đối tượng là các học sinh tiểu học, trung học cơ sở - đã được tổ chức lần 2 tại TP.HCM, nhằm khơi dậy tiềm năng và niềm yêu thích của các em với lĩnh vực khởi nghiệp và sáng tạo về công nghệ.

Ban Khoa giáo - HTV
Xem thêm
Chiếc xe xanh