Học sinh THPT góp sức cùng thành phố chống dịch

TP.HCM hiện đang có những dấu hiệu tích cực trong công tác phòng chống dịch bệnh trên địa bàn. Thành quả đạt được là nhờ vào công sức của nhiều người, trong đó có cả sự tham gia hỗ trợ trực tiếp của các học sinh THPT.

Nguồn: Trung tâm Tin tức