Học sinh sáng tạo phục vụ cho đời sống

Trong số 229 dự án của học sinh trung học phía Nam tham dự cuộc thi Khoa học kĩ thuật cấp quốc gia 2018 - 2019, có rất nhiều dự án được hình thành từ những giá trị nhân bản sâu sắc. Video dưới đây sẽ kể về một vài các dự án thú vị trong số chúng.

TFS
Xem thêm
Chiếc xe xanh