Học sinh sáng tạo dụng cụ thực hành vật lí cho bạn học khiếm thị

Hai bạn Nguyễn Anh Đức và Lê Nguyễn Anh Khoa trường Tiểu học - Trung học Cơ sở - Trung học Phổ thông Tân Phú, TP.HCM đã sáng chế bộ dụng cụ học tập môn vật lí cho người khiếm thị.

Trung tâm Tin tức