Học sinh ở TP.HCM kiểm tra học kỳ I theo cấp độ dịch

Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM đã có văn bản hướng dẫn về việc kiểm tra cuối học kỳ I năm học 2021-2022 ở các trường THCS, THPT trên địa bàn. Thời gian kiểm tra sẽ diễn ra từ ngày 10 đến 22/1/2022.

Nguồn: Trung tâm Tin tức HTV