Học sinh nhiều tỉnh thành được đến trường

Trong ngày 22/11, Hà Nội và nhiều địa phương khác trên khắp cả nước đã cho phép học sinh đi học trở lại.

Nguồn: Trung tâm Tin tức