Học sinh mầm non đi học trở lại: Các trường đảm bảo công tác bán trú

Tại TP.HCM, hơn 106 ngàn trẻ mầm non 5 tuổi đã trở lại trường. Thống kê đã có hơn 80% học sinh đi học mặc dù số lượng đăng ký trước đó chỉ đạt 50%.

Trung tâm Tin tức