Học sinh lớp 9 và lớp 12 đi học trở lại

Ngày 5/5, khối lớp 9 và 12 đi học trở lại theo đúng thời khóa biểu. Với các lớp khối cuối cấp, ngoài việc hoàn thành chương trình, thì các em hẳn sẽ còn nhiều áp lực khác.

Trung tâm Tin tức