Học sinh được tiếp tục nghỉ học đến hết 19/4/2020

Hôm qua (29/3), công văn khẩn đã được gửi đến các cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố về việc kéo dài thời gian nghỉ học của học sinh TP.HCM đến hết ngày 19/4.

Trung tâm Tin tức