Học sinh đua nước rút, học đến khuya chuẩn bị cho kỳ thi Quốc gia

Hiện nay học sinh các cấp đều đã trở lại trường học. Việc học với các em học sinh trong thời gian này có phần áp lực khi thời gian để hoàn thành chương trình không còn nhiều, đặc biệt là với những em học sinh cuối cấp, đang đua nước rút hết sức mình.

Trung tâm Tin tức