Học sinh có thể vào lớp 6 và lớp 10 trước tuổi

Bộ Giáo dục Đào tạo đang lấy ý kiến góp ý về độ tuổi vào lớp 6 và lớp 10. Đây là một trong những nội dung trong Dự thảo Điều lệ trường THCS, THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học.

Trung tâm Tin tức