Học qua truyền hình giúp bổ trợ kiến thức cho học trực tuyến

Học qua truyền hình, một hình thức học mới đang được nhiều phụ huynh áp dụng để bổ trợ kiến thức cho trẻ trong thời gian học trực tuyến.

Nguồn: Trung tâm Tin tức