Hóc Môn kiến nghị thành phố tăng tiến độ cải tạo nhiều công trình chống ngập

Tuyến kênh T3 trên địa bàn xã Bà Điểm huyện Hóc Môn bị thu thu hẹp sau khi nâng cấp đường, một số rạch nhánh thoát nước cũng trong tình trạng tương tự. Vì vậy, chính quyền địa phương đã đề nghị đẩy nhanh tiến độ cải tạo các công trình chống ngập.

Trung tâm Tin tức