Học kỳ công an: Hành trình "Đi để biết - Học để sống"

Không chỉ rèn luyện tính tự lập và khả năng thích nghi môi trường sống, các em thiếu nhi còn được giáo dục tính đoàn kết, ý chí vượt qua thử thách cùng tập thể trong "Học kỳ công an".

Trung tâm Tin tức