Học cách sinh tồn như người Neanderthal thời kỳ đồ đá

Anh Guido Camia, một bếp trưởng làm bánh ở Italia đổi nghề sang làm huấn luyện viên sinh tồn trong thiên nhiên do đam mê những chuyến phiêu lưu trong tự nhiên.

Trung tâm Tin tức