Học bổng "Nâng bước đến trường - Thắp sáng tương lai"

Gần 150 suất học bổng đã được trao cho học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số tỉnh Đồng Nai trong chương trình "Nâng bước đến trường - Thắp sáng tương lai".

Trung tâm Tin tức