Hoạt động sản xuất toàn cầu khởi đầu mạnh mẽ trong năm 2018

Các nhà máy trên thế giới đã có khởi đầu mạnh mẽ trong dịp đầu năm mới. Hoạt động sản xuất ghi nhận tại phần lớn các quốc gia đang có đà tăng trưởng và đạt mức cao nhất trong nhiều năm trở lại đây.


Trung tâm Tin tức