Hoàn thành hệ thống chia sẻ dữ liệu Ngành Lâm nghiệp

Nếu quan tâm đến thông tin về tài nguyên rừng Việt Nam, giờ đây, người dân có thể xem, tìm kiếm, cũng như kết xuất các báo cáo và các dữ liệu qua hệ thống chia sẻ dữ liệu Ngành Lâm nghiệp maps.vnforest.gov.vn.

Trung tâm Tin tức