Hoàn tất chuyển đổi 21 triệu thẻ ATM trong năm 2019

Đây là yêu cầu từ Ngân hàng Nhà nước đối với các tổ chức phát hành thẻ, tổ chức thanh toán thẻ, tổ chức chuyển mạch thẻ.

Theo Trung tâm tin tức