Hoa Đà Lạt với công nghệ Nhật

Tỉnh Lâm Đồng đặt mục tiêu đến năm 2020, lượng hoa xuất khẩu chiếm 30% tổng sản lượng toàn tỉnh. Với chiến lược phát triển này, sự hỗ trợ từ những dự án của Nhật Bản như một động lực để sản phẩm hoa Đà Lạt vững vàng chinh phục thị trường quốc tế.

Trung tâm Tin tức