Hỗ trợ trẻ mồ côi vì COVID-19

Ngày 23/9, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, cùng Ủy ban Quốc gia về trẻ em đã có công văn đề nghị 63 tỉnh thành hỗ trợ kịp thời cho trẻ em thuộc diện có cha, mẹ mất do dịch COVID-19.

Trung tâm Tin tức