Hỗ trợ tài chính 110 triệu USD cho UNRWA

Hơn 110 triệu USD được cam kết gửi đến Cơ quan cứu trợ người tị nạn Palestine của Liên hiệp quốc. Hoạt động của cơ quan này đang gặp khó khăn sau khi Mỹ cắt hết khoản tài trợ vào năm ngoái.

Trung tâm Tin tức