Hỗ trợ người lao động do bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19

Nhóm lao động tự do là một trong những nhóm bị ảnh hưởng trực tiếp, một số chính sách hỗ trợ đã được Chính phủ ban hành. Trong đó, người lao động có thể được hỗ trợ tối thiểu 1.500.000 đồng/tháng, căn cứ thực tế số ngày tạm dừng hoạt động theo yêu cầu.

Nguồn: Trung tâm Tin tức