Hỗ trợ người khiếm thị có cơ hội tiếp cận thông tin và tri thức

Tại Hà Nội đã diễn ra Lễ ký kết chương trình hợp tác giữa Vụ Thư viện - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch với Hội Người mù Việt Nam nhằm phát triển văn hóa đọc, phục vụ học tập suốt đời cho người khiếm thị.

Trung tâm Tin tức