Hỗ trợ lắp giếng khoan miễn phí cho người dân

Một trong những biện pháp làm giảm tình trạng ngập, lún do sử dụng và khai thách nước ngầm hiện nay đó là trám lấp lại phần giếng đã khai thác sử dụng ở các hộ dân.