Hỗ trợ kinh phí cho trường và học sinh miền Trung khắc phục thiệt hại do bão

Hỗ trợ ngành giáo dục các tỉnh miền Trung là nhiệm vụ quan trọng, bởi thiệt hại cơ sở vật chất trong các trường là rất lớn. Không ứng phó kịp thời sẽ ảnh hưởng nhiều đến việc các em học khó quay trở lại trường.

Trung tâm Tin tức