Hỗ trợ giảm giá thuê mặt bằng mùa dịch COVID-19

Chia sẻ khó khăn với những người thuê mặt bằng kinh doanh do ảnh hưởng COVID-19, nhiều doanh nghiệp, chủ nhà cho thuê mặt bằng đã giảm chi phí thuê. Họ cho rằng việc giảm tiền là "vừa giữ được kinh tế lâu dài, vừa có thêm phúc đức trong cuộc sống".

Trung Tâm Tin Tức