Hỗ trợ đoàn viên công đoàn bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19

Trên địa bàn TP.HCM, các công tác triển khai chăm lo cho đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh nhận được sự đồng tình của đoàn viên người lao động, thể hiện sự đoàn kết và hỗ trợ lẫn nhau vượt qua khó khăn.

Trung tâm Tin tức