Hỗ trợ dạy nghề, việc làm cho người dân vùng Sân bay Long Thành

Từ giữa năm nay, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Đồng Nai đã tiến hành điều ta, khảo sát thu nhập thông tin nhu cầu việc làm của người dân.

Trung tâm Tin tức