Hỗ trợ chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp đô thị

Cuối tháng 2 năm 2018, UBND TP.HCM đã ra quyết định số 655 hỗ trợ vay vốn chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp đô thị, giúp các hộ nông dân tiếp cận nguồn vốn ưu đãi để mở rộng sản xuất.

Trung tâm Tin tức