Hỗ trợ cho người nước ngoài bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP. Thủ Đức đã phối hợp với công an thành phố và các phường để tổ chức hỗ trợ, thăm hỏi người nước ngoài bị ảnh hưởng bởi COVID-19 hiện đang lưu trú trên địa bàn.

Trung tâm Tin tức