Hình thức nông nghiệp mới chống biến đổi khí hậu

Tại Boxtel, miền Nam Hà Lan, một hình thức nông nghiệp mới vừa ra đời. Các hộ gia đình cùng chung tay vừa làm kinh tế, vừa chống lại biến đổi khí hậu.

Trung tâm Tin tức