Hình thành thói quen và phát triển văn hóa đọc trong nhà trường

Nhận thức được tầm quan trọng của việc đọc sách, từ khi thành lập Trường Tiểu học Đông Hòa B (Thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương) vào tháng 12/2016, cô Phạm Thị Chinh, hiệu trưởng nhà trường đã bắt tay ngay vào việc rèn luyện thói quen đọc sách cho học sinh.

Trung tâm Tin tức