Hình ảnh tàu thám hiểm tự hành Curiosity trên sao Hỏa

Cơ quan hàng không Vũ trụ Mỹ NASA vừa công bố hình ảnh tàu thám hiểm tự hành Curiosity đang khoan đá trên sao Hỏa.

Trung tâm Tin tức