Hiệu quả từ việc triển khai tiêm vét nới rộng

Chiến dịch tiêm vét đã giúp các địa bàn hoàn thành sớm mục tiêu tiêm chủng đề ra, tăng sự an toàn cho cộng đồng, sớm ngày mở cửa trở lại.

Nguồn: Trung tâm Tin tức