Hiệu quả hơn khi đến bệnh viện để cai thuốc lá

Những năm gần đây, nhằm phục vụ cho người dân cai thuốc lá và tránh tái nghiện, tổng đài hay những trung tâm cai nghiện thuốc lá đã ra đời để giúp những người nghiện thuốc lá có phương pháp cai hiệu quả.

Trung tâm Tin tức