Hiệu quả của màng bao gói khí quyển biến đổi trong bảo quản rau, củ, quả

Sau thời gian thực hiện thành công đề tài nghiên cứu Công nghệ bảo quản và nâng cao chất lượng quả vải bằng màng bao gói khí quyển biến đổi map, công nghệ này đã phát huy ưu điểm trong tiêu dùng hàng ngày.

Trung tâm Tin tức