Hiệp sĩ giao thông giờ cao điểm

Trên các tuyến đường kẹt xe của thành phố, bên cạnh các chiến sĩ giao thông còn có sự sự đóng góp thầm lặng của các hiệp sỹ giao thông thông qua công việc tình nguyện điều tiết, phân luồng giao thông.

Trung tâm Tin tức