Hiện tượng kỳ thú: Siêu trăng, trăng máu, trăng xanh hội tụ

Một hiện tượng thiên văn đặc biệt đã được diễn ra vào chiều tối ngày hôm qua. Đó là Trăng xanh, Trăng máu và Siêu trăng hội tụ cùng 1 thời điểm. Tức là nguyệt thực xảy ra cùng thời điểm với lúc trăng to, rõ nhất và có màu xanh.


Trung tâm Tin tức