Heo hơi bất ngờ tăng giá mạnh

Từ 28.000 đồng 1 kg, giá heo hơi tại phía Nam đã tăng lên hơn 40.000 đồng 1 kg và chưa có dấu hiệu dừng lại. Nhiều nông dân đang vui mừng và việc tái đàn đang được nhiều người nuôi tính đến.

Trung tâm Tin tức