Hệ thống siêu thị Big C Việt Nam đổi tên

12 điểm bán của siêu thị Big C Việt Nam thuộc Central Group vừa được đổi tên, với một diện mạo, không gian mua sắm mới từ ngày 1/3, theo công bố của nhà bán lẻ Thái Lan.

Trung tâm Tin tức