Hệ thống đào tạo lập trình viên Aptech hướng đến thực tiễn sáng tạo

Với hơn 31 năm kinh nghiệm triển khai chương trình đào tạo lập trình viên quốc tế tại hơn 40 quốc gia, hiện nay hệ thống Aptech có hơn 1.300 cơ sở đào tạo và hơn 7 triệu học viên trên thế giới.

Lửa khởi nghiệp