Hệ thống cảnh báo sớm dịch COVID-19 toàn cầu

Viện Đào tạo Y học dự phòng và Y tế công cộng (Trường Đại học Y Hà Nội) vừa cho ra mắt "Hệ thống cảnh báo nguy cơ dịch COVID-19 toàn cầu".

Trung tâm tin tức