HĐND TP.HCM khảo sát tiến độ và hiệu quả triển khai các dự án giao thông trọng điểm

Đoàn đại biểu HĐND TP.HCM vừa có buổi giám sát về tiến độ và hiệu quả triển khai xây dựng nút giao thông Mỹ Thủy (Quận 2) và các dự án giao thông trọng điểm khác trên địa bàn thành phố.

Trung tâm Tin tức