Hát Xoan Phú Thọ chính thức trở thành Di sản Văn hóa phi vật thể

Tối 3/2, tỉnh Phú Thọ đã long trọng đón bằng của UNESCO ghi danh hát Xoan Phú Thọ là Di sản Văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Buổi lễ diễn ra tại miếu Lãi Lèn, xã Kim Đức, thành phố Việt Trì.


Trung tâm Tin tức