Hát mãi ước mơ mùa 2 - tập 2

Video Chương trình khác
20g30 - Chủ Nhật - HTV7
Phim phát sóng trên HTV7 và HTV9
Diễn ra từ tháng 7 đến tháng 9/2020
19g30 - Thứ Bảy - HTV7
20g35 - Thứ Tư - HTV7
20g45 - Thứ Bảy - HTV9