"Harry Potter" sắp tham gia lồng tiếng hoạt hình đồ chơi

Trong "Playmobil: The Movie", Daniel Radcliffe sẽ lồng tiếng cho nhân vật Rex Dasher, có thể xem như là "Điệp viên 007" trong thế giới đồ chơi Playmobil.

Trung tâm Tin tức