Hari Won được siêu nhí tạo mẫu tóc

Trấn Thành yêu cầu Thùy Dương phải tạo cho Hari Won một kiểu tóc khác hẳn với hiện tại trong khoảng thời gian quy định. Hầu như không hề áp lực, Thùy Dương khẳng định mình có thể thực hiện trong vòng 10 đến 15 phút.

"Siêu tài năng nhí" mùa 2 - 20g30 thứ năm hàng trên HTV7.

Video Chương trình khác
9g-10g - Hai, Tư, Sáu - HTV Key
20g30 - Thứ Năm - HTV7
20g45 - Thứ Bảy - HTV9
21g - Thứ Sáu - HTV2
21g30 - Thứ Sáu - HTV7
Tháng 8/2021 - HTV7