Hành trình về quê hương đồng khởi anh hùng

Đoàn Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn và quận đoàn Tân Bình đã tổ chức chuyến về nguồn đến quê hương đồng khởi anh hùng với nhiều hoạt động thiết thực.

Trung tâm Tin tức